Aaditya Hrudayam


Aditya Hrudayam (ஆதித்ய ஹ்ருதயம்)

2010
Click here for rest of the tracks


பாடல் வரிகள்

How about liking?(உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாமே)

  


Thatho yudha parisrantham samare chinthaya sthitham,
Ravanam chagratho drushtwa yudhaya samupasthitham. 1

Daivathischa samagamya drushtu mabhya gatho ranam,
Upagamyabraveed ramam Agasthyo Bhagawan rishi. 2

Rama rama maha baho srunu guhyam sanathanam,
Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi. 3

Adithya hrudayam punyam, sarva sathru vinasanam,
Jayavaham japen nithyam akshayyam paramam shubham. 4

Sarva mangala mangalyam, sarva papa pranasanam,
Chinthasoka prasamanam, ayur vardhanamuthamam. 5

Rasmi mantham samudhyantham devasura namaskrutham,
Poojayaswa vivaswantham bhaskaram bhuvaneshwaram. 6

Sarva devathmako hyesha tejaswai rasmi bhavana,
Esha devasura ganan lokan pathi gabasthibhi. 7

Esha brahma cha Vishnuscha Shiva skanda prajapathi,
Mahendro, dhandha kalo yama somo hyapam pathi. 8

Pitharo vasava sadhya hyaswinou marutho, manu,
Vayur vahni praja prana ruthu hartha prabhakara. 9

Adithya savitha soorya khaga poosha gabasthiman,
Suvarna sadrusa bhanu, hiranya retha divakara. 10

Haridaswa sahasrarchi saptha sapthir mareechiman,
Thimironmadhana shambhu thwashtwa marthanda amsuman. 11

Hiranya garbha shisira thapano bhaskaro ravi,
Agni garbha adithe puthra sanka shisira nasana. 12

Vyomanadha sthamobhedi rig yajur sama paraga,
Ghana vrushtirapam mithro vindhya veedhi plavangama. 13

Aathapee mandali mruthyu pingala sarva thapana,
Kavir viswo maha thejaa raktha sarvodbhava. 14

Nakshtra gruha tharanam adhipo, viswa bhaavana,
Thejasam aphi thejaswi dwadasathman namosththe. 15

Nama poorvaya giraye, paschimaya draye nama,
Jyothirgananam pathaye dhinadhipathaye nama. 16

Jayaya jaya bhadraya haryaswaya namo nama,
Namo nama sahasramso Adithyaya namo nama. 17

Nama ugraya veeraya sarangaya namo nama,
Nama padma prabhodaya, marthandaya namo nama. 18

Brhamesanachuthesaya sooryadhithya varchase,
Bhaswathe sarva bhakshaya roudraya vapushe nama 19

Thmognaya himagnaya sathrugnaya amithathmane,
Kruthagnagnaya devaya jyothisham pathaye nama. 20

Taptha chamikarabhaya vahnaye viswa karmane,
Namasthomabhinignaya ruchaye loka sakshine. 21

Naasa yatyesha vai bhootham tadeva srujathi prabha,
Payathyesha thapathyesha varshatyesha gabhasthibhi. 22

Yesha suptheshu jagarthi bhootheshu parinishtitha,
Yesha evagnihothram cha phalam chaivagnihothrinam. 23.

Vedascha kradavaschaiva krathoonam phalameva cha,
Yani kruthyani lokeshu sarva yesha ravi prabhu. 24

Yena mapathsu kruchreshu kanthareshu bhayeshu cha,
Keerthayan Purusha kaschin aavaseedhathi raghava. 25

Poojaswaikegro deva devam jagat pathim,
Ethath trigunitham japthwa yudeshu vijayishyasi. 26

Asmin kshane maha baaho ravanam thwam vadhishyasi,
Evamukthwaa agasthyo jagam yada gatham. 27

Edath sruthwa maha theja nashta shoka abhavath thada,
Dharayamasa supreetho raghava prayathathmavaan. 28

Adhithya prekshya japthwa thu param harsha mavapthavan,
Thrirachamya suchir bhoothwa dhanuradhaaya veeryavaan. 29

Ravanam preshya hrushtathma yudhaya samupagamath,
Sarva yathnena mahatha vadhe thasya drutho bhavath. 30

Adharavira vadha nireekshya ramam,
Mudhithamana paramam prahrushyamana,
Nisicharapathi samkshyam vidhithwa,
Sura gana Madhya gatho vachasthwarethi. 31


Guru
http://www.inbaminge.com
http://inbaminge.blogspot.com

      
Your Comments (உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாமே)

Aaditya Hrudayam Aathapee Adharavira Adhithya Adithya Agni Asmin Bhaswathe Brhamesanachuthesaya Chinthasoka Daivathischa Dharayamasa Edath Esha Ethath Evamukthwaa Ghana Haridaswa Hiranya Jayavaham Jayaya Jyothirgananam Kavir Keerthayan Kruthagnagnaya Mahendro, Mudhithamana Naasa Nakshtra Nama Namasthomabhinignaya Namo Nisicharapathi Payathyesha Pitharo Poojaswaikegro Poojayaswa Rama Rasmi Ravanam Sarva Sura Suvarna Taptha Thatho Thejasam Thimironmadhana Thmognaya Thrirachamya Upagamyabraveed Vayur Vedascha Vyomanadha Yani Yena Yesha 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23. 24 25 26 27 28 29 3 30 31 4 5 6 7 8 9 Aathapee aavaseedhathi abhavath Adharavira adhipo, Adhithya adithe Adithya Adithyaya agasthyo Agasthyo Agni akshayyam amithathmane, amsuman. aphi Asmin ayur baaho baho bhaavana, bhadraya Bhagawan bhakshaya bhanu, bhaskaram bhaskaro Bhaswathe bhavana, bhavath. bhayeshu bhootham bhootheshu bhoothwa bhuvaneshwaram. brahma Brhamesanachuthesaya cha cha, chagratho chaivagnihothrinam. chamikarabhaya Chinthasoka chinthaya Daivathischa deva devam devasura devathmako devaya dhandha dhanuradhaaya Dharayamasa dhinadhipathaye divakara. draye drushtu drushtwa drutho dwadasathman Edath Esha Ethath evagnihothram Evamukthwaa gabasthibhi. gabasthiman, gabhasthibhi. gana ganan garbha gatham. gatho Ghana giraye, gruha guhyam Haridaswa harsha hartha haryaswaya himagnaya hiranya Hiranya hrudayam hrushtathma hyapam hyaswinou hyesha jagam jagarthi jagat japen japthwa jaya Jayavaham Jayaya Jyothirgananam jyothisham kalo kanthareshu karmane, kaschin Kavir Keerthayan khaga kradavaschaiva krathoonam kruchreshu Kruthagnagnaya kruthyani kshane loka lokan lokeshu mabhya Madhya maha mahatha Mahendro, mandali mangala mangalyam, mantham manu, mapathsu mareechiman, marthanda marthandaya marutho, mavapthavan, mithro mruthyu Mudhithamana Naasa Nakshtra nama nama, nama. Nama namaskrutham, Namasthomabhinignaya namo Namo namosththe. nasana. nashta nireekshya Nisicharapathi nithyam padma papa paraga, param paramam parinishtitha, parisrantham paschimaya pathaye pathi pathi. pathim, Payathyesha phalam phalameva pingala Pitharo plavangama. Poojaswaikegro Poojayaswa poorvaya poosha prabha, prabhakara. prabhodaya, prabhu. prahrushyamana, praja prajapathi, prana pranasanam, prasamanam, prayathathmavaan. prekshya preshya punyam, Purusha puthra raghava raghava. raktha rama Rama ramam ramam, ranam, rasmi Rasmi ravanam Ravanam ravi ravi, retha rig rishi. roudraya ruchaye ruthu sadhya sadrusa sahasramso sahasrarchi sakshine. sama samagamya samare samkshyam samudhyantham samupagamath, samupasthitham. sanathanam, sanka saptha sapthir sarangaya sarva Sarva sarvaanareen sarvodbhava. sathru sathrugnaya savitha shambhu shisira Shiva shoka shubham. skanda somo soorya sooryadhithya srujathi srunu sruthwa sthamobhedi sthitham, suchir supreetho suptheshu Sura Suvarna tadeva Taptha tejaswai thada, thapana, thapano thapathyesha tharanam thasya Thatho theja thejaa Thejasam thejaswi Thimironmadhana Thmognaya Thrirachamya thu thwam thwashtwa trigunitham ugraya Upagamyabraveed vachasthwarethi. vadha vadhe vadhishyasi, vahnaye vahni vai vapushe varchase, vardhanamuthamam. varshatyesha vasava vatsa Vayur Vedascha veedhi veeraya veeryavaan. vidhithwa, vijayishyasi. vinasanam, vindhya Vishnuscha viswa viswo vivaswantham vrushtirapam Vyomanadha yada yajur yama Yani yathnena yatyesha Yena yesha Yesha yudeshu yudha yudhaya